Flåttbårne infeksjoner kan føre til selvmord

Flåttbårne infeksjoner kan føre til selvmord

En ny studie tyder på at flåttbårne infeksjoner er årsak til tidligere uforklarlige selvmord. Det blir omtalt som en økende trend hos pasientgruppen og skaper bekymring blant psykiatere i USA. 

- Manglende tilstrekkelig diagnostisering, manglende tilstrekkelig behandling og sykdomsprogresjon over mange år, er årsaken, sier artikkelforfatter og psykiater, Dr. Robert Bransfield. Det er et utfall som i dag blir oversett.

I studien, publisert i juni 2017, viser det seg at mennesker som var friske, fysisk og mentalt, i forkant, har utviklet selvmordstanker og tatt sitt eget liv etter mangeårig kamp mot borreliose og co-infeksjoner uten å få adekvat hjelp fra helsevesenet.

Psykiater og direktør ved forskningssenteret for flåttbårne infeksjoner ved Columbia University, Brian Fallon, har lenge snakket om at psykiske plager kan være et symptom på flåttbåren sykdom. Han understreker viktigheten av at klinikere innser at noen av pasientene deres, spesielt de som er deprimerte, kan utvikle selvmordstanker. Han er ikke involvert i nevnte studie og sier det trengs mer forskning på området.

En studie fra 2014 konkluderte med at pasienter som lider av disseminert borreliose og co-infeksjoner (sykdom som sprer seg i hele kroppen), har dårligere livskvalitet enn befolkningen generelt og andre pasientgrupper med vedvarende, kronisk sykdom. De har flere fysiske og mentalt dårligere dager, de har mer smerte og bærer en større sykdomsbyrde enn andre pasientgrupper. Arbeidsevnen blir redusert, mange blir uføre, aktivitetsnivået mer begrenset og helseutgiftene øker i tråd med utviklingen av ubehandlet og/eller utilstrekkelig behandlet sykdom.

Forskning viser, igjen og igjen, at sykdomsbyrden pasientgruppen bærer understreker behovet for tidligere diagnostisering og tidligere, samt tilstrekkelig behandling.

 CLD = Cronic Lyme Disease. Når de i USA snakker om Lyme Disease, er det et samlebegrep på både borreliose OG andre infeksjoner du kan få etter flåttbitt.

CLD = Cronic Lyme Disease. Når de i USA snakker om Lyme Disease, er det et samlebegrep på både borreliose OG andre infeksjoner du kan få etter flåttbitt.

Helsepartiet vil løfte "glemte" pasientgrupper

Helsepartiet vil løfte "glemte" pasientgrupper

Flått er farligere enn man hittil har trodd

Flått er farligere enn man hittil har trodd