TICKPLEX: Nytt diagnosetkit for flåttbårne infeksjoner!

TICKPLEX: Nytt diagnosetkit for flåttbårne infeksjoner!

I mai 2017 kom TICKPLEX, enantistoff-test som avdekker flere flåttbårne infeksjoner, tidlig og sent sykdomsforløp, samt Borreliabakteriens mange former - samtidig.

Borrelia & TBE föreningen i Sverige arrangerte sommeren 2016 en konferanse i Stockholm, hvor forsker Leona Gilbert var en av foredragsholderne. Hun tilhører forskerteamet, TE?TED OY,  som har jobbet i tett samarbeid med offentlige helsemyndigheter i Finland for å bedre utrednings- og behandlinsmulighetene for flåttsyke. Hun presenterte TICKPLEX og det har siden vært økende interesse for diagnosekittet i Norden.

TICKPLEX har høyere sensitivitet enn ELISA-testen som brukes i norsk helsevesen i dag. ELISA-testen klarer ikke fange opp pasienter med disseminert eller kronisk sykdom. Heller ikke utrede for flere mikrober samtidig. ELISA-testen klarer ikke å avdekke Borreliabakteriens mange former. Det har TE?TED OY lyktes med i sitt TICKPLEX-kit.

"Vår teknologi er ment å teste for tidlig og sen sykdom, samt flere flåttbårne infeksjoner samtidig. Våre tester gjør det mulig for helsepersonell å teste opptil 20 sykdomsmikrober, som hjelper til med å identifisere pasienters sykdomsårsak og sykdomsstadium. Akutt, spredt eller kronisk, muligens autoimmun, fase? Det er kort leveringstid for å gjøre utredningen enkel for helsepersonell og pasient. Vår visjon er å etablere standarden for å diagnostisere flåttbårne sykdommer, slik at pasienter ikke lenger må gå på kompromiss med sin egen livskvalitet og levestandard." skriver TE?TED OY på sine nettsider.

I dag kan norske pasienter kun undersøkes for et fåtall flåttbårne infeksjoner hos fastlegen. Hovedsaklig screenes det kun for borreliose. Trenger de ytterligere infeksjonsmedisinsk utredning, må pasientene til spesialisthelsetjenesten. Det kan være lang ventetid, pluss at pasienter opplever - når de endelig får time - å bli avvist når det gjelder undersøkelser for andre flåttbårne infeksjoner. Diagnosekittet TICKPLEX bør innta et hvert norsk legekontor og sykehus slik at pasienter, på ett legebesøk, kan undersøkes for flere mikrober og sykdomsstadier samtidig. Det vil korte ned ventelister, samt gi pasienter mulighet til å få tidlig utredning og behandling, som er assosiert med best mulig prognose.

  Tilleggsinfeksjoner er regelen

  En rekke sykdommer, som MS, AIDS med fler, er forbundet med flere mikrober (bakterier, parasitter, virus). Likevel er teorien: En mikrobe = en sykdom fortsatt allment akseptert innen diagnostikkindustrien. Det har forårsaket feildiagnoser og redusert pasienters livskvalitet på grunn av utilstrekkelig testing og behandling. Når det gjelder flåttbårne infeksjoner viser forskning at tilleggsinfeksjoner er regelen, ikke unntaket, når folk blir smittet. Det bør derfor være regelen, ikke unntaket, å teste pasienter for flere infeksjoner hvis de blir syke etter flåttbitt. Borreliabakterien er kun en liten brikke i det store bilde når uhellet først er ute.

    Forsker fra TE?TED OY, Leona Gilbert.

   Forsker fra TE?TED OY, Leona Gilbert.

   TICKPLEX , som fremdeles er i en innkjøringsfase, er tilgjengelig på ARMIN LAB

   Pasienter som ønsker å ta testen, må kontakt Armin Labs på mail: info@arminlabs.com og de vil deretter få et testkit i posten, uten kostnad. Når blodet er trukket, sendes det tilbake med DHL. Omlag en uke senere blir resultatene sendt til pasienten via e-post.

   For mer informasjon om testen, ta kontakt med Armin Labs og/eller sjefen i forskerteamet, Leona Gilber HER.

    I Stockholm, fra venstre: Angelica Johansson, Armin Schwarzbach, Steven Phillips, Leona Gilbert, Trine Dahlman. 

   I Stockholm, fra venstre: Angelica Johansson, Armin Schwarzbach, Steven Phillips, Leona Gilbert, Trine Dahlman. 

   Nei, nei, nei: IKKE fjern flått med q-tips eller peppermynteolje!

   Nei, nei, nei: IKKE fjern flått med q-tips eller peppermynteolje!

   Hva kan kronisk syke trekke fra på skatten?

   Hva kan kronisk syke trekke fra på skatten?