"Katteklorfeber" er misvisende. Bartonella har flere vektorer enn katt.

"Katteklorfeber" er misvisende. Bartonella har flere vektorer enn katt.

I Norge snakker man hovedsaklig om "katteklorfeber" ved Bartonellasmitte. Utenlandske eksperter er bekymret over ordet, da det gir et misvisende bilde av hvordan mennesker kan bli smittet og alvorlig syke av bartonellosis.

Bartonella var et hett tema da NorVect arrangerte sine internasjonele konferanser om vektorbårne sykdommer i 2014 og 2015. Bartonella er en gram negativ-bakterie, som gir sykdommen bartonellose/bartonellosis hos mennesker. Internasjonale eksperter er bekymret over hvor lite kunnskap leger generelt har om bakterien. Pasienter som smittes oppleves ofte å ikke få den hjelpen de trenger.

Veterinær og forsker Edward Breitschwerdt omtalte Bartonellabakterien som unik da han gjestet NorVect-konferansen i 2014. Ikke bare kan den trenge inn gjennom huden, den evner også å skjule seg for immunforsvaret som gjør den vanskelig å oppdage i mennesker.

- Selv tar jeg tre blodprøver i løpet av en uke når jeg utreder pasienter. Det gir større sjanse for korrekt resultat.

 Veterinær og forsker, Edward Breitschwerdt. Foto: NorVect/Geir Dokken.

Veterinær og forsker, Edward Breitschwerdt. Foto: NorVect/Geir Dokken.

- Mange bruker ordet "katteklorfeber". Av flere grunner liker jeg ikke det navnet. Daglig ser jeg dyr som er bærer av bakterien; alt fra ekkorn, kenguruer, katt, hund og mange andre dyr. Alle har sin egen Bartonella-art og noen av disse artene kan hoppe ut av sin vert og smitte mennesker. Jeg håper folk kan begynne å bruke bartonellosis fremfor "katteklorfeber", da det er misvisende, sa Edward Breitschwerdt.

Lus og lopper

I 2015 sto Dr. Robert Mozayeni på scenen under NorVect konferansen på Fornebu. Han har flere vitenskapelige studier bak seg, samt bred erfaring med behandling av bartonellosispasienter. Han snakket også om hvordan Bartonellabakterien kan smitte via andre vektorer, som også lus, lopper og flått.

- Bartonella blir ofte omtalt som en co-infeksjon (tilleggsinfeksjon), men Bartonella er mye mer enn det, spesielt når vi har nevrologiske og psykiatriske funn hos pasienter. Bartonella er en alvorlig sykdom, understreket han.

 Dr. Robert Mozayeni. Foto: NorVect/Geir Dokken.

Dr. Robert Mozayeni. Foto: NorVect/Geir Dokken.

- Det er viktig å forstå at hjernen har mange små blodårer med mindre sirkulasjon. Her trives bartonellabakteriene. Flere symptomer kan derfor være relatert til hjernen. Det kognitive svikter, pasientene har vanskelig for å organisere og strukturere seg. Alt tar lengre tid. Dette skaper, forståelig nok, mye frustrasjon. Fra å være frisk og i full aktivitet, klarer plutselig ikke pasienten å håndtere mer enn en ting av gangen.

Andre symptomer på bartonellosis:

 • Nevrologiske plager.
 • Hudproblemer, feks. "kviser", byller, røde prikker eller andre type utslett.
 • Strekkmerker i huden.
 • "Twitching", eller små sammentrekninger i huden. 
 • Ødem.
 • Økt puls.
 • Emosjonelle svingninger.
 • Dårlig koordinasjon.
 • Dårlig hukommelse.
 • Øynene "hakker".
 • Muskelsmerter.
 • Hodesmerter.
 • Pots, blodtrykksproblemer.
 • Uforklarlige cyster.
 • Hjerteflimmer (sjeldent).
 • Inflammasjon og betennelser.
 • Nummenhet.
 • Dårlig syn.
 • Psykiske plager.
 • Hormonelle problemer, med mer.

Symptombilde er forskjellig ved akutt og langvarig, pågående infeksjon.

 Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock.

En rekke underarter

Bartonellabakterien har en rekke underarter, som gjerne tilhører de forskjellige vektorene og som kan gi ulike plager hos mennesker. Bartonella quintana, Bartonella henselae, Bartonella koehlerae, med flere. Det mangler fremdeles forskning som kan påvise at alle de forskjellige artene gir sykdom hos mennesker, men uten forskning kan det heller ikke utelukkes. Til tross for at Edward Breitschwerdt er veterinær, får han ofte telefoner fra syke mennesker som ikke får hjelp i helsevesenet.

- Det var et tilfelle hvor tre stykker i samme familie plutselig fikk nevrologiske sykdommer. Nevrobartonellosis er den vanligste manifestasjonen hos mennesker og dyr. Familien bodde i en leilighet som nylig var oversvømt. Da oversvømmelsen oppsto kom en type lus inn i leiligheten og med de kom en edderkopp som spiser lusene. Moren i familien tok bilder av et edderkoppbitt på sønnene sine og vi fant Bartonella hensela hos moren og barna. Forskerteamet gikk senere inn i leiligheten og tok med seg både lus og edderkopp, som ble undersøkt. Vi fant Bartonella hensela i begge to.

De syke i familien fikk behandling for Bartonella og er i dag friske.

Drep lopper

Veterinærstudenter lærer at lopper er de irriterenede små tingene som gjør at dyr begynner å klø, skaper hudallergi hos hunder og en kilde til bendelorm.

- Når jeg foreleser for studenter sier jeg: Drep lopper, drep lopper, drep lopper fordi du vil med det forhindre alvorlig sykdom hos katten, hunden og i familien. Vi må lære opp studenter og leger slik at de også kan spørre pasientene sine om de har vært disponert for lopper ved uforklarlig sykdom. Vi vet at katter og lopper kan overføre B. henselae, B. clarridgeiae og B. koehlerae, og det fins indikasjoner på at de også kan overføre B. bovis og B. quintana til mennesker.

Skyttegravsfeber

Bartonella er en godt kjent bakterie. I tillegg til "katteklorfeber", forårsaket Bartonella quintana skyttergravsfeber og tok trolig liv av over 1 million soldater i Europa under første verdenskrig. I Sverige er Bartonella funnet i hjertet etter plutselig død hos orienteringsløpere. Sykdommen kan manifistere seg på mange måter. Kløe, strekkmerker og nevrologiske plager er vanlig.

I Norge vet vi at hjortelusflua kan suge blod fra menensker og overføre Bartonella schoenbuchensis. Norske myndigheter forholder seg til at det kun medfører langvarig kløe grunnet hudbetennelse; dermatitt. Studier på området etterlyser imidlertid mer forskning. Hva vet vi egentlig om Bartonella schoenbuchensis. Gir den kun kløe?

Det er gjort lite for å kartlegge Bartonella i Norge. I 2002 ble det utført en studie på 100 katter, hvor én av kattene testet positiv på Bartonella - en prøve som ble antatt å være falsk positiv og konklusjonen var dermed at ingen av kattene var bærere av bakterien. Det er 14 år siden og ikke en undersøkelse norske helsemyndigheter kan lene seg på. Det er på høy tid at en ny og bredere katlegging av Bartonellabakterien og dens underarter blir gjort i Norge, av hodelus, katter, lopper, hunder og mennesker. 

Ønsker du å støtte Koffieharts arbeid? Trykk HER.

Hva kan kronisk syke trekke fra på skatten?

Hva kan kronisk syke trekke fra på skatten?

Det er på tide å gripe fatt i den politiske bullsh**en rundt borreliose

Det er på tide å gripe fatt i den politiske bullsh**en rundt borreliose