Med ønske om et pasientlojalt helsevesen

Med ønske om et pasientlojalt helsevesen

Når det nyetablerte Helsepartiet stiller til valg, er det med mål om å snu pyramiden. Fra et økonomistyrt helsesystem, til et system hvor lojaliteten ligger hos pasienten. - Hvis demokratiet ønsker forandring, kan vi få til forandring. Sammen, sier leder Lise Askvik.

Onsdag 8. februar 2017 hadde partiet ekstraordinært årsmøte i Lillestrøm. Ca. 30 medlemmer stilte opp for å velge sentralstyret og vedta prinsipprogram.

"Helsepartiet ønsker å gjenreise menneskeverd og menneskerettigheter i helse- og omsorgstjenestene. Helsepartiet er innbyggernes parti - det er pasienter, pårørende og helseansattes grasrotopprør mot et byråkratisk, økonomistyrt og for lite pasientlojalt helsesystem."

Helsa løs

- Du som innbygger har et menneskeverd. Du som skattebetaler har en kontrakt med staten. Betaler du skatt, skal du ha enkelte ting. Det aller viktigste for de fleste - også for meg, er trygghet for liv og helse.

Selv har Lise vært skuddpasient, brannskadepasient og kreftpasient. Det var som kreftpasient hun oppdaget en side av helsesystemet som overrasket henne negativt. Hvordan sparing og nedskjæringer gikk på helsa løs til både hardarbeidende helseansatte og pasienter. Når ble økonomi viktigere enn folk i norsk helsesektor?

Menneskeverdet har forsvunnet

I 2001-2002 hasteinnførte Arbeiderpartiet et dårlig gjennomtenkt forandring: Helseforetaksreformen. Nå skulle sykehusene bli drevet som bedrifter, bygget etter aksjeselskaploven, med økonomi som styrende element. Menneskeverdet har forsvunnet gradvis i spørsmålet om pasientene er lønnsomme eller ikke.

- Jo sykere du er, jo mindre sikker er du på at staten gidder å ta utgiften det er å gi deg hjelpen du trenger. Pasienter opplever å få avslag på blant annet livsforlengende behandling, som immunterapi ved kreft, til tross for at dette er godkjent i Sverige, Tyskland, Danmark, Finland, Nederland - og til og med kriserammede Hellas. Norske myndigheter vil ikke ta regninga.

- Sammen er vi demokrati

Helsepartiet er et parti som skal få opp helsedebatten med å fortelle hva som skjer på gulvet. Toppene må begynne å lytte mye mer til helsearbeidere, pasienter og pårørende.

- Det er ikke et klageparti, men et håp-parti. Med en plan. Hvis demokratiet vil det er det duket for at partiet kan vokse så folk får et alternativ til de to store blokkene som begge står for det samme; ingen endringer i dagens system, forsvar og skjønnmaling av det bestående. Sammen, og bare sammen, er vi demokrati, sier Lise, som nylig sluttet i jobben sin i P4 for å satse på politikken på heltid.

Nå er det åpent for medlemskap i Helsepartiet til folk som vil støtte arbeidet for en høyere prioritert liv- og helsesektor. Vil du bli med å gjøre en forskjell? Meld deg inn HER.

 Det ekstraordinære årsmøte ble filmet og vist live på Helsepartiets nettsider.    Foto: Netta Nyman

Det ekstraordinære årsmøte ble filmet og vist live på Helsepartiets nettsider.   Foto: Netta Nyman

Det er på tide å gripe fatt i den politiske bullsh**en rundt borreliose

Det er på tide å gripe fatt i den politiske bullsh**en rundt borreliose

- Jeg lå som levende død på sofaen

- Jeg lå som levende død på sofaen