- Det er ubeskrivelig vondt å være vitne til at mitt livs kjærlighet langsomt syner hen foran øynene mine.

- Det er ubeskrivelig vondt å være vitne til at mitt livs kjærlighet langsomt syner hen foran øynene mine.

De hadde håpet på mange gode år i leiligheten de kjøpte på Atlanterhavskysten. Slik ble det ikke. - Fra dag én har mannen min hevdet at det er flåttinfeksjon, men borreliosetesten var ikke positiv NOK.

I september 2008, etter å ha gått av med pensjon reiste Herr og Fru Nordmann (som ønsker å være anonyme) på ferie til Atlanterhavskysten langt sør i Europa. Under oppholdet våknet Herr Nordmann en morgen med kraftig opphovnet og misfarget legg, uten at de tenkte særlig over det. Det var årstiden for mange insekter, fluer og andre "ting" med mange bein. Planene for fremtiden var mange og allerede året etter kjøpte de en leilighet i det Fru Nordmann beskriver som en aldeles nydelig, liten, gammel by.

- Det var da vi skulle slepe fire madrasser tre etasjer opp fordi heisen var for liten, at jeg skjønte noe var alvorlig galt med mannen min, forteller Fru Nordmann og tenker tilbake til tiden hvor de innredet sitt nye hjem.

- Plutselig klarte jeg mer en ham, den sterkeste, raskeste og sprekeste mannen jeg kjente.

Ingen trodde på flåttinfeksjon

Udefinerbart fysisk ubehag som flyttet på seg, kom snikende; nakke, skuldre, knær, legger, slørete syn og etter hvert fikk han dårligere og dårligere balanse. Han fikk også snøvlete tale, og helsa ble generelt verre og verre. Da Herr Nordmann ikke lenger ville kjøre bil på fremmede steder, dro han omsider til fastlegen som omgående henviste ham til nevrolog.

- Fra dag én har mannen min selv hevdet at dette måtte være en flåttinfeksjon, men ingen trodde på ham. Ikke en gang jeg. Den første nevrologen påsto at det ikke kunne være snakk om borreliainfeksjon og dermed basta!

Herr Nordmann ble utredet for alt annet enn borreliose og alle tester kom tilbake negative. Til slutt gikk nevrologen han var henvist til motvillig med på ta en borreliosetest. Svaret som ble sendt til fastlegen lød:

"Helt normal spinalpunksjonsprøver, normale blodprøver. Nå er han grundig utredet. Fortsatt balanseproblemer, men litt bedre enn sist. Vi får håpe bedring fortsetter, ikke flere kontroller".

Herr Nordmann ble dårligere og dårligere, og i februar 2010 sendte fastlegen ham til en annen nevrolog. I mai 2010 ble han innlagt på sykehus i fire dager. Legene utelukket ALS, MS, ME, Parkinson, og brukte MSA (Multisystem Atrofi) som arbeidsdiagnose. Herr Nordmann nektet å la seg utskrive før de hadde testet ham for borreliose på nytt. Testene var negativ i spinalvæsken og positiv på ny infeksjon (IgM antistoff) i blodet, men "i gråsonen", og derfor fikk han ikke behandling. Testen var ikke positiv NOK.

Det er jo så moderne

På det tidspunkt gikk han som en full mann, snakket snøvlete, kunne ikke kjøre bil, ikke gå i trapper, ikke sette seg eller reise seg fra en stol uten støtte, hadde vanskeligheter med å kle av og på seg, sleit med å spise (traff ikke munnen med gaffelen) og han hadde tiltakende press i hodet. Diagnosen ble endret til Cerebellar Atrofi med ukjent årsak, altså svinn i lillehjernen.

- En kvinnelig nevrolog brukte omtrent fire minutter på å konkludere med at diagnosen Cerebellar Atrofi var korrekt, og avfeide Herr Nordmanns teori om en Borreliainfeksjon med å si at "det er jo så moderne". I stedet sendte hun en henvisning til psykiatrisk utredning uten å konferere med ansvarlig nevrolog, og uten å orientere oss. Det var litt av et sjokk å motta det brevet i posten. Vi takket pent nei.

Å bli utskrevet uten forslag til behandling, var knusende.

- Vi har alltid hatt kullsviertro på at norsk helsevesen var noe av det beste i verden, men vi ble fullstendig overlatt til oss selv. Det var som å famle i totalt mørke. Jeg ble syk i sjela av å se hvordan han "forsvant" fra meg, mer og mer, for hver dag. Følelsen av avmakt og maktesløshet var sterk. For meg var det en ny og skremmende opplevelse.

Avslag

Etter å være utskrevet fra sykehus uten annen beskjed enn å komme tilbake om tre måneder «for kontroll» var veien til det private helsevesen plutselig blitt veldig kort. I slutten av juni 2010 sendte de blodprøver til et privat laboratorium i Tyskland. Svaret var Ehrlichia infeksjon, mykoplasma- og chlamydialungebetennelser. Han testet på det tidspunkt negativt på borreliose, noe som ikke er uvanlig så lenge etter å være smittet. Senere fikk han også konstantert Bartonellainfeksjon ved mikroskopi. Basert på det kliniske bildet og sykehistorien var legen ikke i tvil om at han hadde vektorbårne infeksjoner, og behandling ble igangsatt. Etter få uker merket Herr Nordmann en klar bedring. Da de kom tilbake til kontroll på sykehuset i september 2010 skrev nevrologen i journalen hans:

"Han er mindre preget av sin sykdom i dag enn ved tidligere us. Vi diskuterer grundig gjennom prøveresultater og hva de betyr, samt at vi ikke har noen kausal diagnose som forklarer hans cebellaratrofi."

Etter å ha fortalt at bedringen skyltes antibiotikabehandling, ble Herr Nordmann tilbudt to nye uker med behandling, noe Fru Nordmann beskriver som "en dråpe i havet". Samtidig innhentet hun utskrift av Herr Nordmanns journal, og fikk seg en stor overraskelse da hun oppdaget at borreliosetesten tatt i 2009 var positiv. 

"Borrelia Total As (red. antistoff) positiv. Borreliose kan ikke utelukkes".

Dette var videreformidlet til fastlegen som "normale blodprøver" til tross for at nevrologen på det tidspunkt visste at "borreliose kan ikke utelukkes". Det medførte at det, i desember 2011, ble sendt en klage til NPE på skade etter forsinket diagnostikk og behandling. Avslaget kom i august 2012 og var basert på NPEs egen infeksjonsspesialists vurdering, som lød slik:

"... at pasienten har positive IgG antistoffer mot borreliabakterier kan ikke på noen måte anses å være diagnostisk".

- For ordens skyld, han hadde IgM antistoffer = ny, aktiv infeksjon, ikke IgG antistoffer = gammel/gjennomgått infeksjon, understreker Fru Nordmann.

- Barn og unge blir mye lettere friske med riktig behandling. For øvrig følger det vanligvis med flere infeksjoner av andre bakterier, parasitter og/eller virus, såkalte tilleggsinfeksjoner, men dem forholder norsk helsevesen seg overhodet ikke til. Det blir som å behandle en pasient for lungekreft og gi blaffen i spredningen til leveren.

Skadene har ikke latt seg reversere

Helsedirektoratet definerer borreliose som en klinisk diagnose, basert på sannsynligheten for at smitte har funnet sted, pasientens sykehistorie, helst positiv serologi og pasientens fysiske fremtoning.

- Vi vet nøyaktig når min mann ble bitt, men verken det, positive tester eller hans fysiske fremtoning ble overhodet tillagt noen vekt.

Dessverre kom hjelpen for sent. Infeksjonene er Herr Nordmann i dag så å si kvitt, men skaden har ikke latt seg reversere. Forsinkelsen den første nevrologen var skyld i, var omtrent ett år. Hva det har betydd for sykdomsutviklingen er umulig å si, men i dag - nesten åtte år etter bittet - har Herr Nordmann måtte flytte på sykehjem. Han er 99 % pleietrengende, det eneste han kan er å drikke av spesialglass og børste tenner med sin elektriske tannbørste når han får den ferdig servert med tannkrem på.

Fortsatt sammen, hver eneste dag

- Heldigvis har sykdommen hans ikke hatt noen innflytelse på intellektet hans, og selv om han faktisk ikke kan snakke, har vi utviklet et veldig enkelt system for å kunne kommunisere.

I flere år ble Herr Nordmann innkalt til halvårlige kontroller på nevrologisk poliklinikk hos en nevrolog som var veldig interessert og ikke stilte seg negativ til at hans cerebellare atrofi i utgangspunktet kunne være trigget av en Borreliainfeksjon.

- Det er ubeskrivelig vondt å være vitne til at mitt livs kjærlighet langsomt syner hen foran øynene mine. Vi hadde håpet på mange gode år i leiligheten vi kjøpte i den lille byen vår på Atlanterhavskysten. Slik ble det ikke. Jeg reiser alene, men ikke ofte og aldri mer enn 14 dager av gangen. Lenger enn det klarer jeg ikke være borte fra ham. Før mannen min ble veldig pleietrengende reise vi dit i 6-8 uker av gangen, først med rullator, etter hvert med rullestol. Den eneste trøst er at vi har "fremtiden bak oss". Vi var nettopp blitt pensjonister da dette skjedde.

Venner har blitt borte, men de har fått nye venner som er unge, veldig syke og som sliter enormt med økonomien.

- Vi har vært så "heldige" at dette kom sent i livet. Vi har ikke trengt å gå på NAV, som ikke godkjenner borreliose som diagnose, vi var allerede gjeldsfrie pensjonister med lave boutgifter. Jeg føler naturlig nok at pensjonistdrømmen om en dasetilværelse under varmere himmelstrøk i eget hjem er blitt fullstendig knust, men vi er fortsatt sammen hver eneste dag - slik vi har vært de siste 40 årene.

 

Ønsker du å støtte Koffiehart? Trykk HER.

 Å se bra ut, men føle seg som døden, er en vanskelig kombinasjon for mange å forstå.

Å se bra ut, men føle seg som døden, er en vanskelig kombinasjon for mange å forstå.

Flåttens unike genetiske kode

Flåttens unike genetiske kode