Flåttens unike genetiske kode

Flåttens unike genetiske kode

I 2015 klarte et massivt forskerteam omsider å knekke det som lenge har vært en godt bevart hemmelighet, flåttens genetiske kode. De overraskende forskningsresultatene har lagt et nytt grunnlag for fremtidens flåttforskning.

- Flått er en undervurdert vektor til du får borreliose, sier professor i medisinsk entomologi ved Purdue University, Catherine Hill. Hun ledet teamet som over et tiår har gjennomført en omfattende genomsekvensering av flåttarten Ixodes scapularis.

Et komplekst genom

Et av de store funnene i genomsekvenseringen, var at omlag 20 prosent av genene ser ut til å være helt unike for flått.

- Dette er gener som ikke fins i mygg eller mennesker. Det er en fascinerende samling av molekyler, og, som forsker, kan jeg ikke vente med å dykke ned i gullpotten for å finne ut mer av de er og hva de gjør, sier Hill.

Det viser seg at flått har et svært kompleks genom, som er større og mer omfattende enn genomet til andre leddyr. I tillegg har flått en uvanlig mengde repeterende DNA, som omfatter omtrent 70 prosent av genomet. Vanligvis blir doble gener eliminert, men hos flått blir de mutert. Kopier av genet er assosiert med ulike funksjoner, som igjen gir flåtten en evolusjonær fordel. Den tilpasser seg lett nye områder.

Arsenal av avgiftningsenzymer

Forskerteamet oppdaget også at flått har en enorm mengde avgiftningsenzymer. 

- Vi vet ikke hvorfor, men dette er viktig informasjon, også når det gjelder innsektsmidler. Når vi utvikler nye kjemikalier for å kontrollere flått, vet vi nå at vi kjemper mot et arsenal av avgiftningsenzymer. Langt flere enn hos andre vektorer.

Flåttens spytt, er som genomet, mer avansert enn fek.s. myggens spytt. Det er fult av antimikrobielle midler, bedøvende midler, antikoagulerende midler og immundempere. I tillegg produseres det, i spyttet, en hvitaktige sement, som gjør munnstykket hardere når flått suger blod. Alle disse mekanismene er med på å gjøre flått "usynlig" for verten, slik at den kan suge blod i timer, dager eller uker, uten å bli oppdaget.

Proteiner spiller en nøkkelrolle i overføring av sykdom

Et av flåttens største våpen, er proteiner. Forskerne fant noen av proteinene som spiller en nøkkelrolle i samspillet mellom Ixodes scapularis og bakterien som forårsaker borreliose, Borrelia. De oppdaget også proteiner som er assosiert med overføring av en annen flåttbåren infeksjon, anaplasmose (human granulocytisk anaplasmose).

Å identifisere proteinene som er involverte i overføring av sykdommer, kan hjelpe forskerne med å utvikle strategier for å stoppe prosessen.

- Vi sitter nå med et manus som kan hjelpe oss å finne ut hvilke proteiner flåttens gener produserer, hva disse proteinene gjør og hvordan vi kan utnytte dem for å få kontroll over flått, sier Hill.

Flåttbårne infeksjoner representerer en global trussel mot menneskers helse. 

Les også Genome reveals secrets of tick saliva.

Hva er et genom? Store norske leksikon:
"Genom, et individs eller en enkelt celles totale DNA-innhold; omfatter DNA i cellekjernen pluss den lille mengden DNA som er lokalisert til mitokondriene. Genom brukes ofte for å betegne "summen av genene" i en enkelt celle hos et individ. Begrepet brukes også i betydningen av en arts DNA, som f.eks. "det humane genom".

 

Ønsker du å støtte Koffiehart? Ler mer HER.

- Det er ubeskrivelig vondt å være vitne til at mitt livs kjærlighet langsomt syner hen foran øynene mine.

- Det er ubeskrivelig vondt å være vitne til at mitt livs kjærlighet langsomt syner hen foran øynene mine.

Bedre tilbud til politikere med uavklart innsikt om zoonotiske infeksjoner!

Bedre tilbud til politikere med uavklart innsikt om zoonotiske infeksjoner!