Pasienters funskjonelle helse blit avvist

Pasienters funskjonelle helse blit avvist

Spesialist i flåttbårne sykdommer, dr. Steven Phillips, har lang erfaring med pasienter som lider av vedvarende plager etter vektorbitt. – Deres funksjonelle helse blir avvist og seks måneder senere spør de seg selv; hva skjedde med livet mitt, sier han.

Det er disse pasientene han møter på kontoret. Som sørger over tapt liv.

I dokumentaren LYME & REASON: THE CAUSE AND CONSEQUENCE OF LYME DISEASE viser FOX5 de mange ansikter til det som er blitt en av de hotteste kontroverser innen medisin; flåttbårne infeksjoner. TV-kanalen har tatt et dypdykk i det mange omtaler som et vepsebol. Leger, amerikanske helsemyndigheter og pasienter som er fanget midt opp i det hele forteller om forskning og egne erfaringer. I hovedsak er det et spørsmål som går igjen. Hvorfor skjer dette?  

I følge CDC (folkehelseinstituttet i USA) blir 25 000 mennesker diagnostisert med borreliose og co-infeksjoner hver måned i USA. 844 hver dag. 32 personer hver time. Likevel klarer ikke det medisinske fagmiljøet å komme opp med en felles test- og behandlingsplan, verken for de som nylig er smittet eller de som har kjempet mot sykdommen i årevis.

Tidlig behandling, bedre prognose

Borreliose og co-infeksjoner, som Babesia, Bartonella, Rickettsia og Anaplasma, er infeksjoner som spres av flått. Et flåttbitt kan medføre multiple infeksjoner, ikke kun borreliose. Studier viser at tilleggsinfeksjoner er regelen, ikke unntaket hvis du får overført sykdomsfremkallende mikrober fra flått.

Borreliose alene kan gi en rekke symptomer, bl.a. nevrologiske, som hodepine, søvnforstyrrelser og problemer med å tenke. Muskel- og skjelettplager, som muskelsmerter, revmatoid artritt og leddsmerter. Hjertesymptomer, som hjertesvikt, samt konstitusjonelle plager, som feber og voldsom tretthet.

– De fleste husker ikke at de er bitt eller om de har hatt utslett. Dessverre. Jeg skulle ønske det var tilfelle, for da kunne de fått behandling tidligere. Tidlig behandling er assosiert med bedre prognose, men studier viser at selv da får 20 prosent tilbakefall, forteller dr. Steven Phillips.

Når folk blir syke etter flåttbitt, skjønner de ikke hva det er.

– De har kanskje influensalignende symptomer, men så føler de seg litt bedre igjen. Det er typisk for borreliose, at det kommer og går. Når de føler seg bedre, tenker de at de er friske, men to uker senere, er de syke på nytt. De får hodepine og stiv nakke, og når de går til legen får de høre at de skal gi det et par dager. Sånn holder de på, frem og tilbake.

Sykdommen behandles med antibiotika. Leger krangler om hvor lenge og hvor aggressivt det behandles. Det eksisterer to medisinske fagmiljøer; IDSA, som er pådrivere for kort behandling, og ILADS, som er pådrivere for individuell behandling - kort eller lang, alt ettersom hvor i sykdomsforløpet de er og hvilke tilleggsinfeksjoner de eventuelt er smittet med.

3 studier på 16 år

- Den vitenskapelige årsaken til at borreliose er en kontroversiell sykdomer, er at Borrelia-bakterien er vanskelig å dyrke. Testene som brukes er 40 år gamle og har lav sensitivitet. Blir sykdommen påvist, fins det ingen tester som kan bekrefte at infeksjonen er borte.

For å sette ting i perspektiv, sammenligner dr. Steven Phillips antall borreliosetilfeller med andre sykdommer.

- CDC har estimert et antall på 339 000 smittede per år. Det er flere tilfeller enn de som får brystkreft og HIV samlet hvert år. For brystkreftrammede og HIV-pasienter, gjøres det studier på studier på studier. For pasienter med persisterende borreliose, er det gjort tre studier på 16 år. Når forskning viser at 20 prosent av 339 000 hvert år får tilbakefall, er det et høyt antall som blir kronisk syke hvert år. At det ikke gjøres flere studier, er nesten latterlig.

- Det er ikke bare latterlig, det er livsfarlig, utbryter journalist Teresa Priolo. Hva er grunnen? Er ikke sykdommen "sexy" nok? Eller er det fordi den ikke har noen klare trekk for hva som definerer den?

- Du har mennesker med borreliose uten symptomer. Samtidig er også godt dokumentert at pasienter kan dø i løpet av få uker etter smitte. Selv unge, friske mennesker. I tillegg har vi hele spekteret i mellom. Jeg har pasienter som forteller meg at legen deres har sagt de er for syke til å ha lyme borreliose. En sykdom de kan dø av? Hvordan kan de være for syke? Så kommer pasienter og forteller at legen deres har sagt de ikke er syke nok til å ha borreliose fordi de kan spille tennis, enda de føler seg elendig. Alle har en forutbestemt holdning til hva borreliose er; EM-utslett, ansiktslammelse og leddsmerter, men disse symptomene representerer minoriteten av pasientene. Majoriteten representerer fibromyalgi og andre utmattelsessyndromer, samt MS og revmatoid artritt. Sykdommer med et tydelig ansikt.

Borreliose kan etterligne MS og revmatoid artritt, blant annet, men hvis den etterligner, kan den være en årsak? I starten trodde man at lyme borreliose var en epedimi av juvenil revmatoid artritt (barneleddgikt). Likevel er det ikke gjort en eneste studie for å sjekke om antibiotika kan hjelpe mot juvenil revmatoid artritt. Det er gjort 11 studier med revmatoid artritt på voksne, og alle studiene viser at antibiotika hjelper. Placebo hjelper ikke. Likevel blir ikke antibiotika frontet. De vil heller bruke immundempende medikamenter. Flere av mine pasienter har ikke hatt effekt av det. Jeg får de bedre med antibiotika. Det er min erfaring. 

56 prosent av amerikanske leger behandler etter ILADS retningslinjer

- Kronisk (persisterende) borreliose eksisterer. Når studier har klart å isolere Borrelia-bakterien i mennesker etter år med antibiotika, kan ingen kalle det PTLDS (Post Treatment Lyme Disease Syndrome). Det er kun en teori produsert av et medisinsk fagmiljø. Symptomene på PTLDS, er helt like som symptomene på borreliose. Hvorfor vil du lage en ny sykdom, som har akkurat samme symptomer som sykdommen pasienten opprinnelig har? Forskningen fra John Hopkins University og North Eastern University, viser at vi ikke en gang klarer å drepe Borreliabakterien i laboratoriet med antibiotika vi bruker for å kurere den i kroppen i dag.

CDC gjorde en studie som ble publisert i 2015, hvor de spurte leger hvor lenge de behandlet borreliose. 56 prosent behandlet det etter ILADS retningslinjer. - De vil kanskje ikke si det offentlig. De vil ikke være "borreliose"-leger. Det er et mysterie hvorfor ikke CDC tar dette til seg.

Flått fikk Borrelia av pasienter med PTLDS

- Når pasienter kommer til meg, bruker jeg den første halvtimen til å roe dem ned fra sine tidligere erfaringer. Det samme spørsmålet dukker alltid opp: Hvorfor skjer dette? Jeg vet ikke. Når jeg holder foredrag, legger jeg frem mye data. Studier etter studier etter studier. NHI (National Institutes of Health, USA) har blant annet gjort en studie hvor flått som vokste opp i et Borrelia-fritt laboratorium, fikk suge blod fra mennesker med PTLDS. Flåtten ble smittet med Borrelia-bakterier. Ingen aviser skrev om det. Det burde vært forsidestoff i New York Times.

- Hva kan vi gjøre, spør journalisten.

- Lytt til kroppen din. Det er vanskelig for leger å snakke mot CDC. Det er vanskelig for pasienter å snakke mot legen. Pasienter sier til meg at PTLDS ikke gir noen mening. Sa de det til legen sin, spør jeg. De forteller at de ikke fikk mulighet fordi legen forlot rommet etter 30 sekunder.

Det fins to standard behandlinger på sykdommen, IDSA og ILADS. Pasienter bør informeres om begge alternativer. Istedenfor blir de fortalt at kronisk (persisterende) borreliose er tull og kvakksalveri.

- Jeg har hørt alle uttrykk du kan tenke deg. Du må ha tykk hud for å være en borreliose-lege. Heldigvis har jeg det. Du må stå opp for det du vet er rett når forskningen underbygger det. Jeg oppfordrer alltid pasientene mine til å lete videre hvis det er noe som ikke føles riktig. Ikke ta det legen sier som en sannhet; ofte er det feil. 

Du kan se flere intervjuer fra dokumentaren LYME & REASON på FOX5NYs Youtubekanal HER

NB: Oppslagsbilde har ingenting med dokumentaren å gjøre, men er fra en konferanse i Stockholm i 2016, hvor blant annet dr. Steven Phillips holdt foredrag - regi av den svenske Borreliaforeningen. Det er alltid en glede å møte ham, sammen med de andre fremdragende legene/forskerne/pasientforeningene som arbeider for å bedre situasjonen for de mange zoonosesyke. 

- Jeg lå som levende død på sofaen

- Jeg lå som levende død på sofaen

Enkle, eltefrie, gluten- og melkefrie rundstykker

Enkle, eltefrie, gluten- og melkefrie rundstykker