IDSAs retningslinjer for borreliose påfører pasientene skade

IDSAs retningslinjer for borreliose påfører pasientene skade

En studie utført av amerikanske helsemyndigheter (CDC) i 2013 viste at 56 prosent av vanlige leger i USA behandlet borreliose med antibiotika lenger enn fire uker.

- 56 prosent av legene, altså majoriteten, følger ikke IDSAs retningslinjer om fire uker behandling. I den samme studien ble det også oppdaget at 90 prosent av tilfellene med kronisk borreliose, oppstår i stater med lav forekomst av sykdommen, sa borreliosespesialist Dr. Steven Phillips da han gjestet NorVect-konferansen i 2015.

I tilnærmingen til borreliose, er det i utgangspunktet to grunnleggende behandlingsformer. De kan best representeres av to medisinske fagmiljøer, IDSA og ILADS, som ikke kunne vært mer forskjellig i sin tolkning og håndteringav sykdommen og co-infeksjonene.

- Det eksisterer to standardmåter å behandle borreliosepasienter på og det er opp til legen og pasienten å forfølge hvilken behandlingsform de er mest komfortable med.

I motsetning til Norge, har leger i USA lov til å behandle flåttsyke utover IDSAs retningslinjer på fire uker. Det betyr også at pasienten kan velge behandlingsform. I Norge blir pasienter konsekvent nektet ytterligere behandling utover 2 uker, uavhengig av om symptomene vedvarer eller ikke. Pasienter blir heller ikke utredet for co-infeksjoner.

I sitt foredrag, Exploring the Evidence for Chronic Infection in Lyme, viste Dr. Phillips til et utvalg studier fra 80-tallet og frem til i dag, som påviser levende Borreliabakterier, deriblant i leddvæske, hjernen, blæren og lymfekjertler hos pasienter etter gjennomgått behandling. Flere av de som gjennomførte studiene tilhører i dag IDSA, og har i etterkant valgt å se bort i fra sine funn.

- Over 20 år senere krangler vi fremdeles om kronisk borreliose eksisterer eller ikke.

Post borreliose syndrom

En høy andel av borreliosesyke har negative blodprøver. Det fins ingen tester, per i dag, som med 100 prosent sikkerhet kan påvise eller utelukke sykdommen. Gjentatte studier viser derimot tilbakefall av sykdommen, gang på gang, til tross for behandling. IDSA kaller det Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS). I Norge: Post borreliose syndrome (PLS).

- Post borreliose syndrom har, merkelig nok, de samme symptomene som borreliose. Det fins ingen tester som kan bevise at sykdommen er borte. Vi klarer ikke effektivt nok å kurere denne sykdommen.

I 2014 ble det gjort en Human Xenodiagnosis - NIH Study, hvor friske flått, oppvokst i laboratorier, fikk spise av blodet til mennesker med diagnosen Post borreliose syndrom. 12 prosent av flåtten ble infisert med Borreliabakterien.

Objektive funn vs subjektiv symptomer

Mange av borreliosekriteriene til IDSA, er basert på objektive funn. I en studie med 74 personer, hvor alle hadde EM (Erythema migrans, utslettet som 100 prosent sikkert påviser borreliose), var det nærmest ingen objektive funn hos pasienten, bortsett fra EM.

- Subjektive symptomer er mer vanlig enn objektive funn. Å si at subjektive borreliosesymptomer skal overses når det er en dokumentert del av sykdomsbildet, er tullete. Det samme gjelder asymptomatisk borreliose (at du har sykdommen, uten at du har symptomer).

- Jeg kan fortelle om min fars situasjon. Han hadde asymptomatisk borreliose. Plager som kom og gikk. Det tok 20 år før han utviklet alvorlig hjertefeil. På det tidspunktet studerte jeg borreliose på Yale og gjenkjente symptomene. Borreliosetesten var negativ, men jeg spurte ham: Hva vil du prøve først? Doxylin (antibiotika) eller hjertetransplantasjon? Vi stemte for antibiotika, han fikk herxheimer-reaksjon på hjerte og etter 3 år i behandling forsvant hjerteproblemene helt. Han er i dag 83 år.

Det fins en rekke studier som viser at langvarig antibiotika har effekt. Det fins også en rekke studier som viser det motsatte, men som, etter grundigere gjennomgang, også viser seg å ha svært lav evidensgrad.

- Jeg mener det fins overbevisende bevis på at pågående borrelioseinfeksjon eksisterer etter behandling og at langvarig antibiotikabehandling har effekt. IDSAs retningslinjer påfører pasientene skade.

Se foredraget i sin helhet på NorVects nettsider HER.

10 tips til deg som kjenner noen med borreliose

10 tips til deg som kjenner noen med borreliose

Kronisk borreliose eksisterer

Kronisk borreliose eksisterer